Obec Karolín

Okres: Kroměříž

Farnosti zasahující do obce

Římskokatolická farnost Kvasice