Obec Bohuslávky

Okres: Přerov

Farnosti zasahující do obce

Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou