Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín

Děkanát: Zlín

Sídlo: Sadová 149, 760 01 Zlín

IČO: 40995356

Kontakty

Tel: 577 210 022

E-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Web: www.farnostzlin.cz

Mobil: 733 742 700

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Kamil OBR - farář

P. ICLic. Mgr. Miroslav OBŠIVAN CM - kaplan

P. Mgr. Jiří LUŇÁK - kaplan

P. Mgr. Ondřej TALAŠ - kaplan

Mons. Ivan FIŠAR - výpomocný duchovní

P. Mgr. Arnošt ČERVINKA - důchodce

Farnost zasahuje do obcí

Zlín

Farní kostel

farní kostel sv. Filipa a Jakuba Zlín

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Filipa a Jakuba Zlín
kaple sv. Anny Zlín, Jaroslavice
kaple sv. Martina Zlín, Příluky
kaple sv. Václava Zlín, Kudlov
kaple sv. Versiglia, biskupa a bl. Caravario, kněze Zlín