Římskokatolická farnost Zlín-Malenovice

Děkanát: Zlín

Sídlo: Jarolímkovo náměstí 156, 763 02 Zlín-Malenovice

IČO: 44125917

Kontakty

Mobil: 731 604 304

E-mail: fazlin-malenovice@ado.cz

Web: www.farnostmalenovice.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Miroslav STRNAD - farář

Farnost zasahuje do obcí

Karlovice

Tečovice

Zlín

Farní kostel

farní kostel sv. Mikuláše Zlín, Malenovice