Římskokatolická farnost Želeč u Prostějova

Děkanát: Prostějov

Sídlo: Želeč 19, 798 07 Želeč

Kontaktní adresa: Císařská 36, 798 07 Brodek u Prostějova

IČO: 47918934

Kontakty

E-mail: fazelecupv@ado.cz

Web: brodekupv.dpv.cz

ID: f8fu3b3

Web: brodekupv.dpv.cz

E-mail: fabrodekupv@ado.cz

Tel: 582 370 245

ID: n8su3g7

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Pavel ŠÍRA - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Želeč

Farní kostel

farní kostel sv. Bartoloměje Želeč

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Bartoloměje Želeč