Římskokatolická farnost Zdounky

Děkanát: Kroměříž

Sídlo: Zákostelí 36, 768 02 Zdounky

IČO: 46998306

Kontakty

E-mail: fazdounky@ado.cz

Web: www.farnost-zdounky.info

Mobil: 603 437 600

ID: 2a6uz7x

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Martin VÉVODA - farář

Farnost zasahuje do obcí

Soběsuky

Zdounky

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Nejsvětější Trojice Zdounky
kaple Panny Marie Bolestné Zdounky, Nětčice
kaple sv. Floriána Zdounky, Těšánky
kaple sv. Jana Křtitele Soběsuky, Milovice