Římskokatolická farnost Vyškov-Dědice

Děkanát: Vyškov

Sídlo: Náměstí Svobody 75/34, 682 01 Vyškov-Dědice

Kontaktní adresa: II. odboje 2, 682 01 Vyškov

IČO: 48838462

Kontakty

E-mail: favyskov-dedice@ado.cz

ID: ignu4t8

Mobil: 739 246 000

Web: www.farnost-vyskov.cz

ID: fbiu4st

E-mail: favyskov@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Michal POŘÍZEK - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Radslavice

Vyškov

Farní kostel

farní kostel Nejsvětější Trojice Vyškov, Dědice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Nejsvětější Trojice Vyškov, Dědice
kaple Panny Marie Vyškov, Dědice
kaple sv. Cyrila a Metoděje Vyškov, Hamiltony
kaple sv. Jana Nepomuckého Vyškov, Opatovice
kaple sv. Petra a Pavla Vyškov, Pazderna