Římskokatolická farnost Vyškov

Děkanát: Vyškov

Sídlo: II. odboje 2, 682 01 Vyškov

IČO: 48838411

Kontakty

Mobil: 739 246 000

E-mail: favyskov@ado.cz

Web: www.farnost-vyskov.cz

ID: fbiu4st

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Michal POŘÍZEK - farář

Mgr. Jiří ŠTREIT - jáhen trvalý

František ŠKVAŘIL - důchodce

Farnost zasahuje do obcí

Vyškov

Farní kostel

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Vyškov, Vyškov-Město

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Vyškov, Vyškov-Město
kaple Narození Panny Marie Vyškov, Nosálovice
kaple Panny Marie Bolestné Vyškov, Nosálovice
kaple sv. Michaela Archanděla Vyškov, Brňany
kaple sv. Václava Vyškov, Křečkovice