Římskokatolická farnost Vendolí

Děkanát: Svitavy

Sídlo: Vendolí 325, 569 14 Vendolí

Kontaktní adresa: Školní 342/14, 568 02 Svitavy

IČO: 47489855

Kontakty

E-mail: favendoli@ado.cz

ID: mxzu2hi

Mobil: 604 326 621

ID: hgaia2n

Mobil: 731 632 039

E-mail: fasvitavy@ado.cz

Web: www.farnost-svitavy.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Václav DOLÁK - administrátor excurrendo

P. Mgr. Petr KRAJČOVIČ - kaplan excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Vendolí

Farní kostel

farní kostel sv. Ondřeje Vendolí

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Ondřeje Vendolí