Římskokatolická farnost Velký Újezd u Olomouce

Děkanát: Olomouc

Sídlo: Náměstí 43, 783 55 Velký Újezd

Kontaktní adresa: Doloplazy 15, 783 56 Doloplazy

IČO: 48427641

Kontakty

E-mail: favelkyujezduo@ado.cz

ID: 2sfu3u9

Tel: 585 356 270

E-mail: fadoloplazy@ado.cz

ID: kncu4b5

Osoby ve farnosti

P. Mgr. František FOLTÝN - administrátor excurrendo

Mgr. Pavel ZDAŘIL - trvalý jáhen exkurendo

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola Velký Újezd
kaple sv. Anny Kozlov, Slavkov
kaple sv. Antonína Paduánského Výkleky
kaple sv. Jana Nepomuckého Daskabát
kaple sv. Josefa Kozlov