Římskokatolická farnost Velký Ořechov

Děkanát: Zlín

Sídlo: Velký Ořechov 9, 763 07 Velký Ořechov

IČO: 48471721

Kontakty

E-mail: favelkyorechov@ado.cz

Mobil: 731 621 178

ID: 9ssu3zd

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Antonín PTÁČEK - farář

Farní kostel

farní kostel sv. Václava Velký Ořechov