Římskokatolická farnost Velehrad

Děkanát: Uherské Hradiště

Sídlo: Stojanovo nádvoří 206, 687 06 Velehrad

IČO: 46956484

Kontakty

E-mail: favelehrad@ado.cz

Tel: 572 420 140

Web: www.farnostvelehrad.cz

Osoby ve farnosti

P. Josef ČUNEK SI - administrátor

P. Josef HLADIŠ SI - kaplan

P. ThLic. Miroslav HEROLD SI - kaplan

P. Antonín KREJČIŘÍK SI - výpomocný duchovní

P. Bohuslav SMĚŠNÝ - výpomocný duchovní

P. Stanislav JORDÁN - důchodce

P. Vlastimil OVČÁČÍK SI - důchodce řádový

Farnost zasahuje do obcí

Modrá

Salaš

Tupesy

Velehrad