Římskokatolická farnost Valašská Polanka

Děkanát: Vsetín

Sídlo: Valašská Polanka 82, 756 11 Valašská Polanka

IČO: 48739456

Kontakty

E-mail: favalasskapolanka@ado.cz

Mobil: osobní mobil 737 142 935

Web: www.farnost.valasskapolanka.cz

ID: pt9z9yy

Farnost zasahuje do obcí

Leskovec

Lužná

Valašská Polanka

Farní kostel

farní kostel sv. Jana Křtitele Valašská Polanka

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jana Křtitele Valašská Polanka