Římskokatolická farnost Újezd u Valašských Klobouk

Děkanát: Valašské Klobouky

Sídlo: Újezd u V. Klobouk 5, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk

IČO: 46308385

Kontakty

Mobil: 731 619 849

E-mail: faujezduvk@ado.cz

Web: www.farnostujezd.cz

ID: ge9uzr3

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Jan MACH - farář

P. Mgr. Jiří ŠEVČÍK - kaplan excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Drnovice

Loučka

Slopné

Újezd

Vysoké Pole

Farní kostel

farní kostel sv. Mikuláše Újezd