Římskokatolická farnost Uherské Hradiště - Sady

Děkanát: Uherské Hradiště

Sídlo: Solná Cesta 41, 686 01 Uherské Hradiště-Sady

IČO: 48489034

Kontakty

E-mail: fauherskehradiste-sady@ado.cz

Web: www.farnostsady.wz.cz

Mobil: osobní mobil 604 645 254

ID: mq7u33m

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Lubomír VAĎURA - farář

Farnost zasahuje do obcí

Uherské Hradiště

Farní kostel

farní kostel Narození Panny Marie Uherské Hradiště, Sady

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Narození Panny Marie Uherské Hradiště, Sady