Římskokatolická farnost Topolany

Děkanát: Vyškov

Sídlo: Topolany 1, 682 01 Topolany

Kontaktní adresa: II. odboje 2, 682 01 Vyškov

IČO: 48838292

Kontakty

E-mail: fatopolany@ado.cz

Mobil: 739 246 000

Web: www.farnost-vyskov.cz

E-mail: favyskov@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Michal POŘÍZEK - administrátor excurrendo

P. Mgr. Karel JANÍČEK - kaplan excurrendo

Farní kostel

farní kostel sv. Mikuláše Topolany

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Mikuláše Topolany