Římskokatolická farnost Těšnovice

Děkanát: Kroměříž

Sídlo: Těšnovice 5, 767 01 Kroměříž

Kontaktní adresa: A. Dohnala 17, 768 21 Kvasice

IČO: 46998349

Kontakty

E-mail: fatesnovice@ado.cz

ID: zgatw3v

ID: 99jtw3r

Web: www.farnostkvasice.cz

E-mail: fakvasice@ado.cz

Mobil: 724 046 187

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Pavel VÁGNER - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Bařice-Velké Těšany

Kroměříž

Vrbka

Farní kostel

farní kostel sv. Petra a Pavla Kroměříž, Těšnovice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Petra a Pavla Kroměříž, Těšnovice