Římskokatolická farnost Tatenice

Děkanát: Zábřeh

Sídlo: Tatenice 83, 561 31 Tatenice

IČO: 47498641

Kontakty

E-mail: fatatenice@ado.cz

Web: www.farnost-tatenice.cz

Mobil: 736 522 883

ID: ntb742k

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Jaroslav PŘIBYL - farář

Farnost zasahuje do obcí

Koruna

Krasíkov

Tatenice

Farní kostel

farní kostel sv. Jana Křtitele Tatenice