Římskokatolická farnost Syrovín

Děkanát: Kyjov

Sídlo: Syrovín 45, 696 84 Syrovín

Kontaktní adresa: Žeravice 103, 696 47 Žeravice

IČO: 48842621

Kontakty

E-mail: fasyrovin@ado.cz

ID: ia2m5k5

Web: www.farazeravice.cz

ID: ikdm529

E-mail: fazeravice@ado.cz

Mobil: 731 402 082

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Jan ŠIMONÍK - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Syrovín

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Obrácení sv. Pavla, apoštola Syrovín