Římskokatolická farnost Šubířov

Děkanát: Konice

Sídlo: Šubířov 36, 798 52 Šubířov

Kontaktní adresa: Jednov 16, 798 45 Suchdol u Prostějova

IČO: 47920548

Kontakty

E-mail: fasubirov@ado.cz

Tel: 582 391 455

Web: www.farnostsuchdol.eu

E-mail: fasuchdolupv@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Ondřej HORÁČEK, DiS. - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Šubířov

Farní kostel

farní kostel Sedmibolestné Panny Marie Šubířov

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Sedmibolestné Panny Marie Šubířov