Římskokatolická farnost Studnice u Vyškova

Děkanát: Vyškov

Sídlo: Studnice 2, 683 08 Studnice u Vyškova

Kontaktní adresa: Krásensko 72, 683 04 Krásensko

IČO: 64446701

Kontakty

E-mail: fastudnice@ado.cz

ID: wj8j48v

ID: dhtj348

Mobil: 731 626 515

E-mail: fakrasensko@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Ing. Radomír ŠIDLEJA - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Studnice

Farní kostel

farní kostel sv. Jiljí Studnice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jiljí Studnice