Římskokatolická farnost Studená Loučka

Děkanát: Zábřeh

Sídlo: Studená Loučka 32, 789 85 Mohelnice

Kontaktní adresa: Školní 940/2, 789 85 Mohelnice

IČO: 48807893

Kontakty

E-mail: fastudenaloucka@ado.cz

ID: nqmu4k4

ID: 453u4jf

E-mail: famohelnice@ado.cz

Mobil: 733 741 558

Web: www.farnostmohelnice.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Petr SOUČEK - administrátor excurrendo

Mgr. Josef MICHALČÍK - jáhen trvalý exc - dobrovolná sl.

Farnost zasahuje do obcí

Mohelnice

Farní kostel

farní kostel sv. Maří Magdaleny Mohelnice, Studená Loučka

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Maří Magdaleny Mohelnice, Studená Loučka