Římskokatolická farnost Stříbrnice

Děkanát: Uherské Hradiště

Sídlo: Stříbrnice 39, 687 09 Stříbrnice

Kontaktní adresa: Školní 191, 687 09 Boršice u Buchlovic

IČO: 46257853

Kontakty

E-mail: fastribrnice@ado.cz

ID: 3sruzkh

Mobil: 731 621 262

Web: www.farnostborsice.cz

E-mail: faborsiceubu@ado.cz

ID: cj2uzmc

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Anton KASAN - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Stříbrnice

Farní kostel

farní kostel sv. Prokopa Stříbrnice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Prokopa Stříbrnice