Římskokatolická farnost Stínava

Děkanát: Konice

Sídlo: Stínava 75, 798 03 Stínava

Kontaktní adresa: Ptení 33, 798 43 Ptení

IČO: 47920971

Kontakty

E-mail: fastinava@ado.cz

ID: cw3hjqj

Web: www.farnostpteni.cz

Tel: 582 376 812

E-mail: fapteni@ado.cz

ID: t6uu3cc

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Jaroslav ENDLICHER - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Stínava

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Povýšení svatého Kříže Stínava