Římskokatolická farnost Štarnov

Děkanát: Šternberk

Sídlo: Štarnov 194, 783 14 Bohuňovice

Kontaktní adresa: 6. května 30, 783 14 Bohuňovice

IČO: 48809543

Kontakty

E-mail: fastarnov@ado.cz

ID: kgvk45u

E-mail: fabohunovice@ado.cz

ID: 9ehk6d6

Mobil: 739 383 395

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Jiří SEDLÁČEK - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Štarnov

Farní kostel

farní kostel sv. Mikuláše, biskupa Štarnov

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Mikuláše, biskupa Štarnov