Římskokatolická farnost Staré Město pod Sněžníkem

Děkanát: Šumperk

Sídlo: Zemědělská 164, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem

IČO: 48005908

Kontakty

E-mail: fastaremestops@ado.cz

Mobil: 731 621 125

Web: www.farnoststaremesto.sweb.cz

ID: agve3fy

Osoby ve farnosti

P. ICLic. ThLic. Mgr. et Mgr. Piotr GRZYBEK - farář

Farnost zasahuje do obcí

Staré Město

Farní kostel

farní kostel sv. Anny Staré Město

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Anny Staré Město
filiální kostel sv. Jana Křtitele Staré Město, Nová Seninka
kaple Nejsvětější Trojice Staré Město, Chrastice
kaple Panny Marie Bolestné Staré Město, Kunčice
kaple sv. Anežky České Staré Město, Stříbrnice
kaple sv. Jana Křtitele Staré Město