Římskokatolická farnost Sobotín

Děkanát: Šumperk

Sídlo: Sobotín 99, 788 16 Petrov nad Desnou

Kontaktní adresa: Bukovická 58, 788 15 Velké Losiny

IČO: 26521750

Kontakty

E-mail: fasobotin@ado.cz

ID: jwvfbwh

Tel: 583 248 333

E-mail: favelkelosiny@ado.cz

ID: kzdh26f

Web: www.farnostlosiny.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Milan PALKOVIČ - administrátor excurrendo

Mgr. Ing. Antonín PONÍŽIL, CSc. - jáhen trvalý exc - dobrovolná sl.

Mgr. Václav DVOŘÁK - jáhen trvalý - důch. dobr.sl. exc

Farnost zasahuje do obcí

Sobotín

Vernířovice

Farní kostel

farní kostel sv. Vavřince Sobotín

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Vavřince Sobotín
filiální kostel sv. Jana Nepomuckého Sobotín, Klepáčov
filiální kostel sv. Matouše, apoštola Vernířovice