Římskokatolická farnost Rymice

Děkanát: Holešov

Sídlo: Rymice 55, 769 01 Rymice

Kontaktní adresa: nám. Dr. E. Beneše 40/13, 769 01 Holešov 1

IČO: 46998454

Kontakty

E-mail: farymice@ado.cz

ID: 2y9u2a9

E-mail: faholesov@ado.cz

Web: www.farnostholesov.cz

ID: gwiu3ed

Mobil: 739 246 037

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Jerzy Krzysztof WALCZAK - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Holešov

Rymice

Farní kostel

farní kostel sv. Bartoloměje Rymice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Bartoloměje Rymice