Římskokatolická farnost Růžďka

Děkanát: Vsetín

Sídlo: Růžďka 195, 756 25 Růžďka

Kontaktní adresa: Hošťálková 155, 756 22 Hošťálková

IČO: 48739413

Kontakty

E-mail: faruzdka@ado.cz

ID: fvvqf3p

ID: wbbqf2z

Mobil: 731 740 358

E-mail: fahostalkova@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. Jerzy Piotr SZWARC - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Bystřička

Růžďka

Farní kostel

farní kostel sv. Bartoloměje Růžďka

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Bartoloměje Růžďka