Římskokatolická farnost Rozstání

Děkanát: Prostějov

Sídlo: Rozstání 13, 798 62 Rozstání

Kontaktní adresa: Krásensko 72, 683 04 Krásensko

IČO: 65841662

Kontakty

E-mail: farozstani@ado.cz

ID: 5y98t9n

ID: dhtj348

Mobil: 731 626 515

E-mail: fakrasensko@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Ing. Radomír ŠIDLEJA - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Rozstání

Farní kostel

farní kostel sv. Michaela archanděla Rozstání

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Michaela archanděla Rozstání