Římskokatolická farnost Rokytnice u Přerova

Děkanát: Přerov

Sídlo: Rokytnice 130, 751 04 Rokytnice

IČO: 42866537

Kontakty

E-mail: farokytniceupr@ado.cz

Mobil: (osobní mobil 736 522 838)

Web: www.farni-musle.cz

ID: g8yg5zt

Osoby ve farnosti

P. ThLic. Tomáš KLÍČ - farář

Farnost zasahuje do obcí

Rokytnice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola Rokytnice