Římskokatolická farnost Raškov

Děkanát: Šumperk

Sídlo: Raškov 169, 789 64 Bohdíkov

Kontaktní adresa: 9. května 55, 789 63 Ruda nad Moravou

IČO: 70641757

Kontakty

E-mail: faraskov@ado.cz

ID: 9bvscsi

E-mail: farudanm@ado.cz

Web: www.farnost-ruda.wbs.cz

ID: 7czsbqk

Mobil: 733 755 848

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Michal Stanislaw KRAJEWSKI - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Bohdíkov

Ruda nad Moravou

Farní kostel

farní kostel sv. Jana Křtitele Bohdíkov, Raškov

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jana Křtitele Bohdíkov, Raškov
kaple sv. Fabiána a Šebestiána Ruda nad Moravou, Štědrákova Lhota
kaple sv. Jana a Pavla, mučedníků Bohdíkov, Komňátka