Římskokatolická farnost Prusinovice

Děkanát: Holešov

Sídlo: Zámčisko 30, 768 42 Prusinovice

IČO: 46998268

Kontakty

E-mail: faprusinovice@ado.cz

Mobil: 734 435 476

ID: at9i6p2

Web: www.farnost-prusinovice.org

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Petr DOLÁK - farář

Farnost zasahuje do obcí

Pacetluky

Prusinovice

Farní kostel

farní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské Prusinovice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské Prusinovice
kaple Nanebevzetí Panny Marie Pacetluky