Římskokatolická farnost Prosenice

Děkanát: Přerov

Sídlo: Školní 42, 751 21 Prosenice

Kontaktní adresa: Kratochvílova 116/6, 750 02 Přerov

IČO: 49558331

Kontakty

E-mail: faprosenice@ado.cz

ID: mh2qf27

Tel: 581 217 079

E-mail: faprerov@ado.cz

Web: www.farnostprerov.cz

ID: sx9qesf

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Josef ROSENBERG - administrátor excurrendo

P. Mgr. Vojtěch RADOCH - kaplan excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Buk

Prosenice

Radvanice

Farní kostel

farní kostel sv. Jana Křtitele Prosenice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jana Křtitele Prosenice
kaple Rozeslání apoštolů Radvanice