Římskokatolická farnost Prosenice

Děkanát: Přerov

Sídlo: Školní 42, 751 21 Prosenice

Kontaktní adresa: Osek nad Bečvou 52, 751 22 Osek nad Bečvou

IČO: 49558331

Kontakty

E-mail: faprosenice@ado.cz

Tel: 581 110 218

E-mail: faoseknb@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Pawel BILIŃSKI - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Buk

Prosenice

Radvanice

Farní kostel

farní kostel sv. Jana Křtitele Prosenice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jana Křtitele Prosenice
kaple Rozeslání apoštolů Radvanice