Římskokatolická farnost Přerov - Předmostí

Děkanát: Přerov

Sídlo: Tyršova 38/3, 751 24 Přerov - Předmostí

Kontaktní adresa: Kratochvílova 116/6, 750 02 Přerov

IČO: 45180202

Kontakty

E-mail: faprerov-predmosti@ado.cz

ID: 3xgqfzg

Tel: 581 217 079

E-mail: faprerov@ado.cz

Web: www.farnostprerov.cz

ID: sx9qesf

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Josef ROSENBERG - administrátor excurrendo

P. ICLic. Jiří ZÁMEČNÍK - kaplan excurrendo

P. Mgr. Vojtěch RADOCH - kaplan excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Přerov

Farní kostel

farní kostel sv. Maří Magdaleny Přerov, Přerov II-Předmostí

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Maří Magdaleny Přerov, Přerov II-Předmostí
kaple Povýšení svatého Kříže Přerov, Přerov V-Dluhonice
kaple sv. Jana a Pavla Přerov, Přerov VII-Čekyně