Římskokatolická farnost Přerov

Děkanát: Přerov

Sídlo: Kratochvílova 116/6, 750 02 Přerov

IČO: 45180199

Kontakty

Tel: 581 217 079

E-mail: faprerov@ado.cz

Web: www.farnostprerov.cz

ID: sx9qesf

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Josef ROSENBERG - farář

P. ICLic. Jiří ZÁMEČNÍK - kaplan

P. Mgr. Vojtěch RADOCH - kaplan

Farnost zasahuje do obcí

Podolí

Přerov

Želatovice

Farní kostel

farní kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka Přerov, Přerov I-Město

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka Přerov, Přerov I-Město
filiální kostel sv. Michaela archanděla Přerov, Přerov I-Město
kaple Božského Srdce Páně Želatovice
kaple Navštívení Panny Marie Přerov, Přerov III-Lověšice
kaple Panny Marie Bolestné Přerov, Přerov I-Město
kaple sv. Cyrila a Metoděje Podolí
kaple sv. Jana Sarkandra Přerov, Přerov VI-Újezdec
kaple sv. Jiří Přerov, Přerov I-Město
kaple sv. Vendelína Přerov, Přerov IV-Kozlovice