Římskokatolická farnost Pozděchov

Děkanát: Vsetín

Sídlo: Pozděchov 72, 756 11 Pozděchov

Kontaktní adresa: Valašská Polanka 82, 756 11 Valašská Polanka

IČO: 48739421

Kontakty

E-mail: fapozdechov@ado.cz

ID: aj72brb

ID: pt9z9yy

Web: www.farnost.valasskapolanka.cz

Mobil: osobní mobil 737 142 935

E-mail: favalasskapolanka@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. ThLic. RNDr. Bac. Jiří KUČERA C.S.P., M.A. PhD. MBA - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Pozděchov

Prlov

Farní kostel

farní kostel sv. Jiří Pozděchov

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jiří Pozděchov