Římskokatolická farnost Podhoří

Děkanát: Hranice

Sídlo: Podhoří 51, 751 31 Lipník nad Bečvou

Kontaktní adresa: Jezernice 84, 751 31 Jezernice

IČO: 49558242

Kontakty

E-mail: fapodhori@ado.cz

Web: www.farnostitriangl.cz

ID: uiqu5sr

ID: d5au5td

Web: www.farnostitriangl.cz

E-mail: fajezernice@ado.cz

Mobil: osobní mobil 736 522 840

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Petr UTÍKAL - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Hranice

Lipník nad Bečvou

Farní kostel

farní kostel sv. Havla Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou V-Podhoří

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Havla Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou V-Podhoří