Římskokatolická farnost Počenice

Děkanát: Kroměříž

Sídlo: Počenice 94, 768 33 Počenice - Tetětice

Kontaktní adresa: Rataje u Kroměříže 30, 768 12 Rataje u Kroměříže

IČO: 46998179

Kontakty

E-mail: fapocenice@ado.cz

ID: a4fuz8p

ID: w52uz6i

Mobil: 733 741 270

Web: www.farnostrataje.cz

E-mail: farataje@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. ICLic. Mgr. Jan KULÍŠEK - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Počenice-Tetětice

Uhřice

Farní kostel

farní kostel sv. Bartoloměje Počenice-Tetětice, Počenice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Bartoloměje Počenice-Tetětice, Počenice
kaple sv. Andělů strážných Počenice-Tetětice, Tetětice