Římskokatolická farnost Pavlovice u Přerova

Děkanát: Přerov

Sídlo: Pavlovice u Přerova 5, 751 11 Pavlovice u Přerova

Kontaktní adresa: Kostelní 2, 751 14 Dřevohostice

IČO: 44940203

Kontakty

E-mail: fapavloviceupr@ado.cz

ID: zm4rgbv

Web: rimskokatolickafarnostdrevohostice.webnode.cz

ID: f3irgb4

Mobil: 723 865 713

E-mail: fadrevohostice@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Zdeněk MLČOCH - administrátor excurrendo

Farní kostel

farní kostel sv. Jiljí Pavlovice u Přerova

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Jiljí Pavlovice u Přerova
filiální kostel sv. Josefa Radslavice
kaple Navštívení Panny Marie Sušice
kaple sv. Anny Tučín
kaple sv. Antonina Paduánského Hradčany
kaple sv. Jana Křtitele Grymov
kaplička sv. Cyrila a Metoděje Pavlovice u Přerova