Římskokatolická farnost Partutovice

Děkanát: Hranice

Sídlo: Partutovice 56, 753 01 Partutovice

Kontaktní adresa: nám. Osvobození 1, 753 61 Hranice 4 - Drahotuše

IČO: 66743265

Kontakty

E-mail: fapartutovice@ado.cz

Tel: 581 616 139

E-mail: fadrahotuse@ado.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Ing. Radomír ŠIDLEJA - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Partutovice

Farní kostel

farní kostel sv. Mikuláše Partutovice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Mikuláše Partutovice