Římskokatolická farnost Osvětimany

Děkanát: Uherské Hradiště

Sídlo: Kostelní 54, 687 42 Osvětimany

Kontaktní adresa: Školní 191, 687 09 Boršice u Buchlovic

IČO: 46257861

Kontakty

E-mail: faosvetimany@ado.cz

ID: 6xvuzmw

Mobil: 731 621 262

Web: www.farnostborsice.cz

E-mail: faborsiceubu@ado.cz

ID: cj2uzmc

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Anton KASAN - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Hostějov

Medlovice

Osvětimany

Újezdec

Vřesovice

Farní kostel

farní kostel sv. Havla Osvětimany

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Havla Osvětimany
kaple Navštívení Panny Marie Medlovice
kaple sv. Klimenta Osvětimany
kaple sv. Petra a Pavla Újezdec
kaple sv. Petra a Pavla Vřesovice