Římskokatolická farnost Oskava

Děkanát: Šternberk

Sídlo: Oskava 65, 788 01 Oskava

Kontaktní adresa: Nová Hradečná 2, 783 84 Nová Hradečná

IČO: 70626464

Kontakty

E-mail: faoskava@ado.cz

ID: 3smcgxg

ID: p68cm5y

Mobil: 731 128 189

E-mail: fanovahradecna@ado.cz

Web: www.farnosthradecna.cz

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Karel JANEČKA - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Oskava

Farní kostel

farní kostel sv. Floriána Oskava

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Floriána Oskava
filiální kostel sv. Bedřicha, mučedníka Oskava, Bedřichov
kaple sv. Antonína Paduánského Oskava, Třemešek
kaple sv. Antonína Paduánského Oskava, Mostkov