Římskokatolická farnost svatého Václava Olomouc

Děkanát: Olomouc

Sídlo: Václavské nám. 810/6, 779 00 Olomouc

IČO: 48427748

Kontakty

E-mail: faolomouc-sva@ado.cz

Web: www.katedralaolomouc.cz

Mobil: 733 742 800

ID: jbybq8u

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Ladislav ŠVIRÁK - farář

P. Mgr. Ján ČUKÁŠ - kaplan

P. ThDr. ICLic. Jiří KONÍČEK - kaplan

Mons. prof. ThDr. Ľubomír ŽÁK - výpomocný duchovní

P. František DOBEŠ - výpomocný duchovní

Farnost zasahuje do obcí

Olomouc