Římskokatolická farnost svatého Michala Olomouc

Děkanát: Olomouc

Sídlo: Žerotínovo nám. 220/1, 779 00 Olomouc

IČO: 48427578

Kontakty

E-mail: faolomouc-smi@ado.cz

Web: www.svatymichal.cz

Mobil: 603 282 975

ID: iwd5vd6

Osoby ve farnosti

P. Antonín ŠTEFEK - farář

P. Mgr. Josef MALOTA - kaplan

P. Pavel UHŘÍK OFMCap. - důchodce řádový

Farnost zasahuje do obcí

Olomouc