Římskokatolická farnost Olomouc - Slavonín

Děkanát: Olomouc

Sídlo: Zolova 36/3, 779 00 Olomouc - Slavonín

Kontaktní adresa: Žerotínovo nám. 220/1, 779 00 Olomouc

IČO: 48427632

Kontakty

E-mail: faolomouc-slavonin@ado.cz

Web: www.farnost-olomouc-slavonin.cz

ID: 8eku3tr

Web: www.svatymichal.cz

E-mail: faolomouc-smi@ado.cz

Mobil: 603 282 975

ID: iwd5vd6

Osoby ve farnosti

P. Antonín ŠTEFEK - administrátor excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Olomouc

Farní kostel

farní kostel sv. Ondřeje, apoštola Olomouc, Slavonín

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Ondřeje, apoštola Olomouc, Slavonín
kaple Nejsvětější Trojice Olomouc, Nedvězí
kaple sv. Jana a Pavla, mučedníků Olomouc, Nemilany