Římskokatolická farnost Olomouc - Nové Sady

Děkanát: Olomouc

Sídlo: Dolní Novosadská 38/16, 779 00 Olomouc - Nové Sady

Kontaktní adresa: Opletalova 477/10, 779 00 Olomouc

IČO: 48427624

Kontakty

E-mail: faolomouc-novesady@ado.cz

Web: farnostnovesady.cz

Tel: 585 223 179

Web: www.moric-olomouc.cz

E-mail: faolomouc-smo@ado.cz

Osoby ve farnosti

Mons. Mgr. František HANÁČEK, probošt - administrátor excurrendo

P. ThLic. Mgr. Jan KOBLÍŽEK, Th.D. - kaplan excurrendo

Mgr. Otto BROCH - jáhen trvalý-dobrovolná sl.

Farnost zasahuje do obcí

Olomouc

Farní kostel

farní kostel sv. Filipa a Jakuba Olomouc, Nové Sady

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Filipa a Jakuba Olomouc, Nové Sady
kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie Olomouc, Nové Sady