Římskokatolická farnost Olomouc - Nové Sady

Děkanát: Olomouc

Sídlo: Dolní Novosadská 38/16, 779 00 Olomouc - Nové Sady

Kontaktní adresa: Václavské nám. 810/6, 779 00 Olomouc

IČO: 48427624

Kontakty

E-mail: faolomouc-novesady@ado.cz

Web: farnostnovesady.cz

ID: xmbu3tv

E-mail: faolomouc-sva@ado.cz

Web: www.katedralaolomouc.cz

Mobil: 733 742 800

ID: jbybq8u

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Ladislav ŠVIRÁK - administrátor excurrendo

P. Mgr. Ján ČUKÁŠ - kaplan excurrendo

P. ThDr. ICLic. Jiří KONÍČEK - kaplan excurrendo

Mgr. Otto BROCH - jáhen trvalý-dobrovolná sl.

Farnost zasahuje do obcí

Olomouc

Farní kostel

farní kostel sv. Filipa a Jakuba Olomouc, Nové Sady

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Filipa a Jakuba Olomouc, Nové Sady
kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie Olomouc, Nové Sady