Římskokatolická farnost Olomouc-Nová Ulice

Děkanát: Olomouc

Sídlo: Za Vodojemem 1004/2, 779 00 Olomouc - Nová Ulice

Kontaktní adresa: Opletalova 477/10, 779 00 Olomouc

IČO: 48769894

Kontakty

E-mail: faolomouc-novaulice@ado.cz

ID: 23su4ag

Tel: 585 223 179

ID: 2syaass

Web: www.moric-olomouc.cz

E-mail: faolomouc-smo@ado.cz

Osoby ve farnosti

Mons. Mgr. František HANÁČEK, probošt - administrátor excurrendo

P. ThLic. Mgr. Jan KOBLÍŽEK, Th.D. - kaplan excurrendo

Mgr. MUDr. Petr ZÁVODNÝ, CSc. - jáhen trvalý - důchodce

P. doc. Dr. Rudolf SMAHEL SDB, Th.D. - důchodce řádový

Farnost zasahuje do obcí

Olomouc

Farní kostel

farní kostel Panny Marie Pomocnice, Olomouc, Nová Ulice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Panny Marie Pomocnice, Olomouc, Nová Ulice