Římskokatolická farnost Olomouc-Holice

Děkanát: Olomouc

Sídlo: Náves Svobody 96/56, 779 00 Olomouc

IČO: 48427608

Kontakty

E-mail: faolomouc-holice@ado.cz

ID: nt2u3t2

Osoby ve farnosti

P. ThLic. Josef MIKULÁŠEK, Ph.D. - administrátor

P. Pavel STREJČEK SDB - důchodce řádový

Farnost zasahuje do obcí

Olomouc

Farní kostel

farní kostel sv. Urbana, papeže a mučedníka Olomouc, Holice

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel sv. Urbana, papeže a mučedníka Olomouc, Holice