Římskokatolická farnost Olomouc - Hodolany

Děkanát: Olomouc

Sídlo: Purkyňova 658/5, 779 00 Olomouc - Hodolany

Kontaktní adresa: Václavské nám. 810/6, 779 00 Olomouc

IČO: 48427594

Kontakty

E-mail: faolomouc-hodolany@ado.cz

Web: www.hodolany-farnost.cz

ID: uf7u3si

E-mail: faolomouc-sva@ado.cz

Web: www.katedralaolomouc.cz

Mobil: 733 742 800

ID: jbybq8u

Osoby ve farnosti

P. Mgr. Ladislav ŠVIRÁK - administrátor excurrendo

P. Mgr. Ján ČUKÁŠ - kaplan excurrendo

P. ThDr. ICLic. Jiří KONÍČEK - kaplan excurrendo

Farnost zasahuje do obcí

Olomouc

Farní kostel

farní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů Olomouc, Hodolany

Kostely a kaple

Název Místo
farní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů Olomouc, Hodolany